Achtergrond

In het najaar van 2015 is opnieuw een enquête uitgezet onder de bewoners van de gemeente Tilburg. Men is gevraagd rapportcijfers te geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de buurt.
In een rapportage en een online kaartenapp worden de uitkomsten van deze alweer vijfde meting beschreven. Deze resultaten worden in de rapportage tevens vergeleken met de resultaten uit voorgaande metingen.In de gemeente Tilburg heeft in 2004 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek plaatsgevonden met behulp van Lemon. Dit onderzoek is herhaald in 2007, 2010, 2013 en nu dus eind 2015.

Leefbaarheid is een verzamelterm voor een reeks van factoren die gezamenlijk bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen. Leefbaarheid kan dan ook gedefinieerd worden als de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en eisen van de mensen die er wonen. Met behulp van Lemon, de leefbaarheidsmonitor, wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe leefbaar vinden de bewoners hun eigen buurt? Waar liggen de verschillen tussen de buurten? En hoe ontwikkelt de leefbaarheid zich door de jaren heen?

Lemon komt tot stand door:
Gemeente Tilburg, ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg

Deze site en de online kaarten zijn ontwikkeld door RIGO Research & Advies